System podatkowy

w Niemczech

Obowiązek podatkowy w Republice Federalnej Niemiec obejmuje zarówno osoby fizyczne, osoby nie mające osobowości prawnej, jak i osoby prawne, prowadzące swoją działalność w tym kraju (spółki kapitałowe). Uprawnionymi do ściągania należności finansowych w Niemczech są  właściwe organy podatkowe republiki, gminy lub regionu. Przed obowiązkiem podatkowym w Niemczech nie da się, więc uciec. Dlatego warto wyjeżdżając do pracy za Odrę dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak funkcjonuje niemiecki system podatkowy i z czego się składa. W każdym bowiem kraju nieco inaczej wygląda sprawa podatków, jak również ich wysokości nakładanych na poszczególne grupy podmiotów. Warto zaznajomić się od czego odprowadzane są niemieckie podatki, żeby niepotrzebnie nie narazić się niemieckim organom podatkowym i ponosić z tego tytułu konsekwencje prawno – finansowe.

Rok podatkowy w Niemczech, podobnie jak w Polsce odpowiada roku kalendarzowemu. Niemiecki system podatkowy dzieli się ze względu na miejsca powstania obowiązku podatkowego u podatnika. Miejscem tym może być:

  • powstanie dochodu – najprostsza, najbardziej powszechna i najbardziej opłacalna dla państwa forma podatku od każdego dochodu podatnika. Wysokość podatków dochodowych w Niemczech zależy od wysokości osiąganego dochodu. Z kolei podział podatków w tej grupie, zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego. W składzie niemieckich podatków należących do tej grupy znajdują się podatki dochodowe od osób fizycznych oraz prawnych, podatki kościelne, a także podatki od prowadzonej w Niemczech działalności gospodarczej.
  • majątek, inaczej: substancja majątkowa – przykładem niemieckiego podatku należącego do grupy obciążeń z tytułu posiadanego majątku jest podatek gruntowy,
  • przekazanie majątku – jednorazowa forma podatku nakładanego w Niemczech na osoby obdarowane przekazanym majątkiem, najbardziej powszechnym podatkiem z tej grupy jest podatek od spadków i darowizn. Jego wysokość zależy między innymi od stopnia pokrewieństwa osoby przekazującej majątek i osoby obdarowanej.
  • zmiana warstwowej struktury majątku – czyli podatek od zmian w substancji majątkowej podatnika, przykładem jest tutaj podatek od kupna czy też sprzedaży majątku,
  • dochód od wartości dodanej – podatki z tej grupy w Niemczech nakładane są odgórnie, z reguły są związane z konkretnymi towarami i usługami. Do najpopularniejszych niemieckich podatków od wartości dodanej należy podatek od towarów i usług, opłaty celne, czy też podatek akcyzowy obejmujący między innymi ropę naftową, wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Warto wiedzieć, że podejmując zatrudnienie w Niemczech i podpisując umowę o pracę na niemieckich warunkach, zaliczki odprowadzane na podatek dochodowy z podpisanej umowy zasilą niemiecką gospodarkę. Od tej pory będziemy musieli corocznie z rozliczać się z niemieckim urzędem podatkowym z naszych dochodów uzyskanych w pracy za granicą.